proti - to be online
    +48 796 963 066

Sprawy cywilne

Przepisy tej gałęzi prawa mają za zadanie regulować stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Normy te regulują więc w zasadzie wszystkie aspekty naszego życia codziennego. Sprawy cywilne wiążą się zatem z sytuacjami regulowanymi normami prawa rodzinnego oraz spadkowego, a także z roszczeniami wynikającymi z umów cywilnoprawnych lub też z tytułu czynów niedozwolonych, tzw. deliktów.

Planując zawarcie umowy, wchodząc w innego rodzaju stosunki zobowiązaniowe, czy też będąc uczestnikiem sporu o charakterze sprawy cywilnej, warto zdać się na wiedzę i doświadczenie adwokata, zamiast szukać rozwiązań na własną rękę.

Moja Kancelaria Adwokacka przyjmuje sprawy cywilne, które należą do właściwości Sądów Rejonowych w Zabrzu oraz w Bytomiu. Oczywiście poza reprezentowaniem powodów bądź pozwanych zajmuję się również kwestiami niewymagającymi wszczynania postępowania sądowego, m.in. sporządzając lub opiniując umowy cywilnoprawne bądź też reprezentując Klientów przed organami egzekucyjnymi.

W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego oferuję Państwu kompleksową pomoc oraz porady prawne w następujących sprawach:

PRAWO RODZINNE
 • Sprawy o alimenty na rzecz dziecka lub małżonka
 • Sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi

PRAWO SPADKOWE
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • Sprawy o dział spadku
 • Sprawy o zachowek

ODSZKODOWANIA
 • Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne i wypadki przy pracy


PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • Sprawy dotyczące rent i emerytur z ZUS


PRAWO NIERUCHOMOŚCI I LOKALOWE
 • Sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • Sprawy o służebności
 • Sprawy o eksmisję
 • Sprawy o zniesienie współwłasności
 • Sprawy o naruszenie własności i posiadania
 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych

PRAWO PRACY
 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Sprawy o przywrócenie do pracy
 • Sprawy o odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • Sprawy o mobbing

We wszystkich sprawach udzielam porad prawnych, przygotowuję i analizuję dokumenty (umowy, pozwy, sprzeciwy od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia) oraz reprezentuję Klientów kancelarii przed sądami i urzędami na każdym etapie postępowania. Masz inny problem? Skontaktuj się ze mną. Wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązanie.

Możliwość konsultacji online oraz na miejscu (Bytom i Zabrze).