proti - to be online
    +48 796 963 066

Sprawy cywilne

Moja Kancelaria Adwokacka zapewnia porady prawne w Bytomiu oraz Zabrzu. Przepisy prawa cywilnego mają za zadanie regulować stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Normy te regulują więc w zasadzie wszystkie aspekty naszego życia codziennego. Sprawy cywilne wiążą się zatem z sytuacjami regulowanymi normami prawa rodzinnego oraz spadkowego, a także z roszczeniami wynikającymi z umów cywilnoprawnych lub też z tytułu czynów niedozwolonych, tzw. deliktów.

Planując zawarcie umowy, wchodząc w innego rodzaju stosunki zobowiązaniowe, czy też będąc uczestnikiem sporu o charakterze sprawy cywilnej, warto zdać się na wiedzę i doświadczenie adwokata, zamiast szukać rozwiązań na własną rękę.

Kompleksowe wsparcie — porady prawne Bytom

Moja Kancelaria Adwokacka przyjmuje sprawy cywilne, które należą do właściwości Sądów Rejonowych w Zabrzu oraz w Bytomiu. Oczywiście poza reprezentowaniem powodów bądź pozwanych zajmuję się również kwestiami niewymagającymi wszczynania postępowania sądowego, m.in. sporządzając lub opiniując umowy cywilnoprawne bądź też reprezentując Klientów przed organami egzekucyjnymi. Jeżeli potrzebna Ci profesjonalna porada prawna, zachęcam do kontaktu. 

W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego oferuję Państwu kompleksową pomoc oraz porady prawne w następujących sprawach:

PRAWO RODZINNE
 
 • Sprawy o alimenty na rzecz dziecka lub małżonka
 • Sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi


PRAWO SPADKOWE
 
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • Sprawy o dział spadku
 • Sprawy o zachowek


ODSZKODOWANIA
 • Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne i wypadki przy pracy


PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • Sprawy dotyczące rent i emerytur z ZUS


PRAWO NIERUCHOMOŚCI I LOKALOWE
 • Sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • Sprawy o służebności
 • Sprawy o eksmisję
 • Sprawy o zniesienie współwłasności
 • Sprawy o naruszenie własności i posiadania
 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych

PRAWO PRACY
 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Sprawy o przywrócenie do pracy
 • Sprawy o odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • Sprawy o mobbing

We wszystkich sprawach udzielam porad prawnych, przygotowuję i analizuję dokumenty (umowy, pozwy, sprzeciwy od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia) oraz reprezentuję Klientów kancelarii przed sądami i urzędami na każdym etapie postępowania. Masz inny problem? Skontaktuj się ze mną. Wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązanie.

Możliwość konsultacji online oraz na miejscu (Bytom i Zabrze).
Telefon
Wiadomość